Samodzielne prowadzenie kadr przez pracodawcę, bez szczegółowej znajomości Kodeksu Pracy i ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jest dużym problemem w każdej firmie.

Proponujemy Państwu przejęcie tego zakresu obowiązków. Prawa pracownicze zmieniają się nieustannie - tylko profesjonalnie przygotowani specjaliści potrafią się poruszać po tej tematyce. W naszym biurze rachunkowym pracują specjaliści zajmujący się kadrami i płacami.

Przejmujemy obowiązki pracodawcy we wszelkich kwestiach związanych z obsługą kadrową, w tym prowadzeniem akt osobowych:
•  przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
•  prowadzenie akt pracowniczych, ewidencji urlopowej, chorobowej
•  kompleksowa obsługa ZUS,
•  sporządzanie listy płac, wszelkich deklaracji zarówno miesięcznych jak i rocznych,
•  wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wynagrodzeniu i wypełnianie formularzy.

KONTAKT

Biuro Rachunkowe ANAT

ul. Wiosny Ludów 63
02-495 Warszawa
(obok stacji PKP Ursus)


tel: 601 881 868
      661 500 904

e-mail: biuro@anat.com.pl